Nước điện giải là gì? Có tốt cho sức khỏe không?

Nước điện giải là gì?

Trong quá trình vận động, cơ thể chúng ta sẽ rất dễ mất nước và các chất điện giải. Lúc này các bạn sẽ cần phải bổ sung lại lượng đã mất đi cho cơ thể, và một ly nước điện giải sẽ là một giải pháp tối ưu. Tuy nhiên thì không phải ai […]